Список продукції:

Аналізатор Quo-Lab - новий стандарт в тестуванні A1C, призначений для кількісного визначення глікозильованого гемоглобіну із зразка венозної або цільної крові взятої з пальця.
Міжнародний Медичний Форум - масштабний комплексний захід інноваційного спрямування галузі охорони здоров'я України, що...
HORIBA ABX розробили та впровадили систему підготовки і фарбування мазків крові для гематологічних аналізаторів: АВХ PENTRA DX 120, АВХ PENTRA DF 120, АВХ PENTRA 120, АВХ PENTRA 120 Retic.